Workshop Ademen is Leven.

Wil jij verdieping ervaren in de Verbonden Ademhaling ? Meer helderheid in je hoofd creëren ? Meer ontspanning en werken aan je persoonlijke proces van bewustwording ? Een hele avond tijd voor jezelf ? Dan zijn de Workshop Ademen is leven iets voor jou. Ademen is iets wat we ons hele leven doen en waarvan we ons grotendeels onbewust zijn. De meeste mensen gebruiken maar een deel van hun adembereik waardoor ze ook maar een beperkt deel van hun levensenergie gebruiken . Elke gedachte elke emotie en handeling hebben invloed op je ademhaling en daarmee beperken we de vrije stroom van ademen. We gaan met een kleine groep ervaren hoe het is om weer verbonden en harmonieus te ademen. Openen van de ademwegen en ruimte maken . De adem is het belangrijkste middel waarmee we emoties onderdrukken dezelfde adem is ook weer het middel waarmee je jezelf ervan kunt bevrijden . Verbonden Ademen is een krachtig natuurlijk middel tot zelfheling en bewustwording . We gaan werken met affirmaties en intentie en je eigen thema. De workshops zijn geschikt voor jou als je al minimaal een keer een individuele sessie verbonden ademen hebt gevolgd of bekend bent hiermee. Zeker ook voor degenen die al de Cursus Bewust Beter Ademen hebben gevolg en een verdieping willen ervaren. De workshop wordt elke maand gegeven bij voldoende aanmeldingen. De investering in jezelf is 60 EURO workshop per avond van ongeveer 2 a 2,5 uur . De groep is bewust klein zodat er veel persoonlijke aandacht is Je kunt je aanmelden voor de nieuwsbrief waarin je kunt lezen wat voor leuke dingen we allemaal organiseren. We hebben ook outdoor trainingen bij de zee of het meer van 1,5 uur met de Wim Hof methode en Koudegewenning. info@reflexzonetherapie-wassenaar.nl. De workshops worden gegeven in mijn praktijk in Wassenaar.

Ademmethode Wim Hof & Koudetraining

Het bijzondere effect van de Wim Hof Methode (WHM Ademen Koudetraining, Yoga Meditatie) is dat je op een natuurlijke manier je veerkracht en vitaliteit zelf kunt beïnvloeden en herstellen . De Ademtechniek die wij in deze training aandragen is bij uitstek geschikt om een therapeutisch proces te ondersteunen, door zijn eenvoud is het direct toe te passen in de therapeutische setting of de privésituatie.

Wim Hof is in onze visie een hedendaagse sjamaan die in de natuur, door samen te werken met de elementen, zijn ervaringen heeft opgedaan. Eigenlijk zoals onze voorvaderen dit al eeuwen deden. Zijn methode bestaat uit een combinatie van meditatie voor sterke focus en beïnvloeden van neurocorticale paden, yoga voor mindset en focus en de verbonden ademhaling, waarvan de
bijzondere en effectieve invloed op fysiek en emotioneel niveau ervaren wordt als vastzittende
emoties en spanningen vrijkomen. De Koudetraining van WHM maakt wakker, alert, geaard. De
koudetraining heeft tevens een (bewezen) positieve invloed op het immuumsysteem. Uit
wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de verstarde regulatie mogelijkheden van het autonome
zenuwstelsel weer aangezet worden, vooral van belang bij auto-immuunziektes en overgewicht. Het principe van hormese en supercompensatie daagt het lichaam uit tot vitaliteit en herstel, derhalve wordt de natuurlijke band tussen lichaam en geest hersteld.

Velen van ons benadrukken het belang van alles te willen begrijpen en verklaren, echter Wim Hof benadrukt steeds weer het belang van voelen en ervaren. “Voelen is begrijpen” is zijn motto.
In deze training wordt de nadruk gelegd op de praktijk. Over de theorie achter de Wim Hof-methode heeft ieder n.l. zijn ideeën. Er zal nog veel wetenschappelijk onderzoek worden gedaan voor er afdoende wetenschappelijk bewijs is geleverd. Tot die tijd doen we het met de tot nu toe bewezen voordelen van enerzijds ademtechnieken en anderzijds de koude training. Door het toedienen van prikkels wordt het lichaam uitgedaagd om opnieuw zijn balans te vinden, zoals gezegd de principes van hormese en supercompensatie .Zowel een te zwakke als een te sterke prikkel werkt remmend, maar een optimale prikkel werkt stimulerend op het systeem.

Ook in deze ademmethode wordt onze manier van leven weerspiegelt. “Je leeft zoals je ademt”. Het is de belangrijkste manier om energie tot ons te nemen (inademen) en weer los te laten (uitademen). Het beperken van ons ademsysteem vindt volledig onbewust plaats. De meesten van ons ademen al jaren geforceerd of onvolledig en zijn zich daar niet van bewust, met als gevolg allerlei onverklaarbare en vage klachten. De ademhaling is bijzonder omdat we die zowel bewust als onbewust kunnen beïnvloeden. Dat geeft ons bewuste toegang tot het autonome zenuwstelsel. Geen enkel ander orgaan kunnen we zo bewust sturen. Via de ademhaling hebben we invloed op ons fysieke lichaam én op onze emoties en denken. Een rustige denkgeest geeft een rustige ademhaling. Verder blijkt uit onderzoek dat koudegewenning de parasympathicus versterkt en de sympathicus verlaagt (zie: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18785356). Recent onderzoek van Berbée et al (2015) toont aan dat activatie van bruin vet atherosclerose
tegengaat en dus het risico van hart- en vaatziekten vermindert. (zie: https://www.lumc.nl/over-het- lumc/nieuws/2015/maart/Minder-hart-en-vaatziekten-dankzij-actief-bruin-vett/).
De onderzoeksgroep van Professor Pickkers bij de Radboud Universiteit in Nijmegen heeft een zeer interessant onderzoek gedaan en dit ook gepubliceerd in het tijdschrift PNAS (zie:
http://www.pnas.org/content/111/20/7379.abstract).​

Leerdoelen:
Deze praktische 1-daagse bijscholing Wim Hofademmethode en Koudetraining kent een
evenwichtige verdeling tussen theorie en praktijk.
We behandelen de fysiologie en de betekenis van de ademhaling
We leren vastzittende en beperkende adempatronen te herkennen.
Ingegaan wordt op de invloed van spanning en langdurig onvermijdbare stress en de HPA-as.
Aan de orde komt de werking van de sympaticus / parasympaticus, aanmaak en werking
neurotransmitters.
Men maakt kennis met het Koude trainen: werking – voordelen – aanpak – gevaren – contra-indicaties– diverse methoden van koudetrainen.
Werking en anatomie hersenstam , regulatie vitale functies zoals ademhaling en hartslag.
De drie ademgebieden Borst – Middenrif – Buik .
De deelnemers krijgen een reader met praktische informatie en uitleg van de Wim Hof Methode en
de koudetraining.
Deelnemers zullen de Wim Hof-methode zelf meermaals gaan ervaren, leren en met elkaar oefenen.
Een outdoor koudesessie aan zee vormt de afsluiting van de dag.
Na deze training hebben de deelnemers inzicht in de grondprincipes van de Ademmethode Wim Hof
& Koudetraining. Men beschikt over het begrip en de vaardigheid om met cliënt de Wim Hof-
ademmethode uit te voeren en in te zetten in het behandeltraject van clienten.

Doelgroep:
De bijscholing Ademmethode Wim Hof & Koudetraining is geschikt voor hypnotherapeuten en
lichaamsgerichte therapeuten die hun kennis van Ademtechnieken willen uitbreiden en of een
verdieping hierin zoeken. Eventueel is het raadzaam ter voorbereiding van de bijscholing een
ademworkshop of koudetraining te volgen of een individuele sessie te doen bij een ademcoach.

Vereiste vooropleiding:
HBO-niveau Hypnotherapie of HBO-niveau Natuurgeneeskunde.

Docenten:
Vera Slot: Al meer dan 10 jaar gebruik ik het ademen als ondersteuning in de behandeltrajecten met
mijn cliënten. De zgn Wim Hofademmethode is een mooie uitbreiding van het aanbod,
laagdrempelig, praktisch én krachtig.
Birgit Demmendal: Als natuurgeneeskundig lichaamsgericht therapeut met als specialisatie
Reflexologie gebruik ik al ruim 8 jaar de adem als extra instrument bij mijn behandelingen. Menig
cliënt is gebaat bij het herstel van de natuurlijke ademhaling, zonder belemmeringen. De individuele
ademsessies zijn transformerend op zowel fysiek als emotioneel niveau.

Theoriegedeelte 25-50% 6 scholingspunten PSBK 6

november 2022 van 10-17 uur
€ 190,–