Reflezonetherapie brengt u in evenwicht!

Reflexologie is een empirische wetenschap die uitgaat van het principe dat het geheel wordt weerspiegeld in de onderdelen.Zo is ontdekt dat op voeten , handen en oren reflexzones liggen, die corresponderen met bepaalde delen van het lichaam. Alle organen , klieren en andere delen van het lichaam worden in die reflexzones gereflecteerd. De kennis van de reflexologie berust voor een groot deel op empirische bevindingen. Onderzoeken om deze wetenschap door middel van metingen gestaafd te zien zijn volop in gang. Reflexologie is als methode al eeuwenoud en werd al beoefend door Egyptenaren en Chinese volkeren en de Indianen. Door het bewerken van de verschillende reflexzones wordt de gehele mens geprikkeld tot reageren ; het zelfgenezend vermogen wordt geactiveerd.
Het doel van de Reflexologie is het herstel van evenwicht , zowel lichamelijk , psychisch als sociaal Reflexologie is –mits deskundig – ingezet een veilige en natuurlijke behandelwijze voor acute en chronische klachten maar kan ook zeer succesvol worden ingezet als preventieve of palliatieve maatregel om een goede gezondheid te waarborgen en de kwaliteit van leven te bevorderen.

De natuurgeneeskundige uitgangspunten zijn hierbij;
In elk organisme is een van nature bestaande tendens tot instandhouding en zelfgenezing. De behandeling is hierop gebaseerd. De Reflexonetherapie ziet het menselijk organisme als een eenheid van lichamelijk ,psychish en sociaal functioneren. Als deze eenheid spaak loopt uit zich dat in disbalans. Kort gezegd het doel is het opheffen van disbalans ,voorkomen van disbalans en leefbaar maken en houden van het bestaan.
Binnen de natuurgeneeswijze is reflexologie een duidelijk op zich zelfstaand vakgebied. De therapeut overziet de hele mens en kijkt naar aanleiding van een behandelplan waar iemand het best bij gebaat is. De therapie bestaat uit het bewerken van de reflexzones en adviezen worden gegeven met betrekking tot levensstijl en voeding.
De Reflexzonetherapeut kan zelfstandig worden geconsulteerd . Doorverwijzing kan plaatsvinden door andere zorgverleners en naar andere zorgverleners. In vele gevallen worden behandelingen vergoedt door de zorgverzekeraars . Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden. Deze zijn ook na te zien op de website van de beroepsvereniging www.vnrt.nl.

Reflexzonetherapie is geschikt voor jong en oud.
Kan worden ingezet bij chronische en acute klachten.
Stress en burn-out.
Overgangsklachten.
Spier en –gewrichtsklachten.
Problemen met de spijsvertering.
Zwangerschap , omdat medicijngebruik vaak niet wenselijk is.
Stimulering lymfestysteem.

Na een intake gesprek wordt er een behandelplan met u doorgesproken en volgt de eerste behandeling . Het meest effectief is